piątek, 2 lutego 2018

Nowa kaplica starokatolicka w Wojcieszowie

Dzięki wsparciu wiernych, ofiarodawców oraz ludzi korzystających z Domu Rekolekcyjnego im. abp. Władysława Farona udało się zakończyć budowę nowej kaplicy w ośrodku przy ul. Górniczej 8.

poniedziałek, 22 stycznia 2018


sobota, 24 czerwca 2017

Rozważanie Słowa Bożego - 24 czerwca 2017 - (J 15, 26-27)

   "Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. " 


   Nasz Pan Jezus Chrystus przyjął cierpienie, prześladowanie i śmierć, ale dał nam nadzieję poprzez swoje zmartwychwstanie. My również niekiedy cierpimy z powodu wyznawanej przez nas wiary. Jednak właśnie Chrystus wzywa nas do wytrwania i sam umacnia nas swym przykładem i swoim zwycięstwem, zwycięstwem nad śmiercią. Jeremiasz, który głosił prawdę i był wiemy Bogu, naraził się na prześladowanie ze strony swych rodaków. Jednak wytrwał w wiernej służbie dla prawdy. Wytrwał ponieważ w Bogu miał pomoc i oparcie. Do wytrwania w prześladowaniach i cierpieniach wzywa nas Chrystus w Ewangelii i zapewnia wszystkich, że mają stałą opiekę i pomoc Bożą, bo ostatecznie zwycięży prawda i ci, którzy jej wiernie służą. Najważniejszym wrogiem człowieka jest grzech, ale on został zwyciężony przez Chrystusa, który jest nowym Adamem. My właśnie mamy udział w tym zwycięstwie i otwartą drogę do zbawienia...jeśli oczywiście tylko tego zechcemy. "Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem". Idziemy więc każdego dnia z błogosławieństwem Boga, by wyznawać Chrystusa swym życiem.

ks. mgr Grzegorz Wyszyński

niedziela, 11 czerwca 2017

Rozważanie Słowa Bożego - 11 czerwca 2017 - Uroczystość Najświętszej Trójcy (J 3, 16-18)

W minioną niedzielę celebrowaliśmy w czasie świętej liturgii tajemnicę Zesłania Ducha Świętego. Dzisiaj uczestniczymy jakby w drugim akcie tej celebracji, rozważając tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. Teksty liturgiczne w zdumiewający sposób ukazują nam relacje zachodzące między Osobami Trójcy, tłumacząc tym samym ich rolę w Misterium Bożej miłości. Bóg Ojciec posyła na świat z misją zbawienia Jezusa Chrystusa, który przez przelanie Swojej Krwi obmywa nas z wszelkiego grzechu, a posłany przez Niego Duch napełnia nas miłością i prowadzi ku nadziei, która zawieść nie może. Chrześcijanin, każdy z nas powinien otworzyć swoje serce na działanie Trój jedynego Boga w codziennym naszym życiu, ale nade wszystko na moc i łaskę płynącą z celebracji Misterium Chrystusa. Niech Duch Boży przepełni nasze serca, tak abyśmy oczyma wiary ujrzeli na ołtarzu działanie Świętej Trójcy. 

"Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi".

ks. dk. Grzegorz Wyszyński

czwartek, 8 czerwca 2017

O Kościele Starokatolickim i nieomylności papieskiej

Kościół Starokatolicki jest co do idei ( a nie co do nazwy ) tak starym, jak starym jest kościół Chrystusa., bo głosi on apostolską, powszechną (katolicką) naukę pierwotną, jakiej uczyli Apostołowie, stąd też słusznie zwie się Kościołem Starokatolickim czyli  A p o s t o l s k i m.

niedziela, 4 czerwca 2017

Rozważanie Słowa Bożego - 4 czerwca 2017 - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (J 7, 37-39)


"Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. "Dzisiaj – w uroczystość Zesłania Ducha Świętego – cały Kościół powszechny wyprasza dary Ducha Pocieszyciela dla wszystkich wierzących w Chrystusa. Również my, gromadząc się na niedzielnej Eucharystii, dziękujemy za wszystkie udzielone nam łaski.

wtorek, 30 maja 2017

II wydanie książki ks. prob. Szymona Guzika "Krótka Historia Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej"

Czcigodni bracia w kapłaństwie, drodzy diakoni, umiłowani wierni,
będąc na finiszu prac redakcyjnych nad drugim wydaniem dzieła ks. prob. Szymona Guzika - Radcy Konsystorza Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, pt. "Krótka Historia Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej"