niedziela, 4 czerwca 2017

Rozważanie Słowa Bożego - 4 czerwca 2017 - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (J 7, 37-39)


"Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. "Dzisiaj – w uroczystość Zesłania Ducha Świętego – cały Kościół powszechny wyprasza dary Ducha Pocieszyciela dla wszystkich wierzących w Chrystusa. Również my, gromadząc się na niedzielnej Eucharystii, dziękujemy za wszystkie udzielone nam łaski.

Pięćdziesiąt dni po święcie Paschy, na zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów i Maryję, zgodnie z obietnicą, Chrystus zesłał Ducha pocieszyciela. Było to swoiste ukoronowanie działalności Pana Jezusa na ziemi. Ta uroczystość kończy okres Zmartwychwstania Pańskiego. Zesłanie Ducha Świętego uważa się równocześnie za narodziny Kościoła; w pierwszych wiekach chrześcijaństwa o randze tego święta świadczył fakt, iż właśnie wtedy w wigilię Zesłania udzielano chrztu katechumenom. Dzisiejsze czytania mszalne opisują zesłanie Ducha Świętego najpierw na Apostołów, a następnie na pierwszych wyznawców Chrystusa, zgromadzonych w Jerozolimie. Duch Święty jest źródłem jedności chrześcijan, którzy ochrzczeni w jednym Duchu – jak mówi św. Paweł – zostali również wezwani, aby stanowić jedno ciało – prawdziwy i powszechny Kościół Boży, dlatego tak ważna jest modlitwa o jedność. Przybądź Duchu Miłości i Mocy oraz dokonuj w naszym życiu tych samych cudów, jakie dokonywały się zwłaszcza w początkach głoszenia Ewangelii. Duch Święty, którego mocą uświęcone zostają dary ołtarza, pomaga nam głębiej rozumieć tajemnicę Eucharystii. W tej modlitwie dziękczynnej wyrażajmy Bogu nasze uwielbienie za Jego rzeczywistą obecność pośród nas.

ks. dk. Grzegorz Wyszyński