sobota, 24 czerwca 2017

Rozważanie Słowa Bożego - 24 czerwca 2017 - (J 15, 26-27)

   "Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. " 


   Nasz Pan Jezus Chrystus przyjął cierpienie, prześladowanie i śmierć, ale dał nam nadzieję poprzez swoje zmartwychwstanie. My również niekiedy cierpimy z powodu wyznawanej przez nas wiary. Jednak właśnie Chrystus wzywa nas do wytrwania i sam umacnia nas swym przykładem i swoim zwycięstwem, zwycięstwem nad śmiercią. Jeremiasz, który głosił prawdę i był wiemy Bogu, naraził się na prześladowanie ze strony swych rodaków. Jednak wytrwał w wiernej służbie dla prawdy. Wytrwał ponieważ w Bogu miał pomoc i oparcie. Do wytrwania w prześladowaniach i cierpieniach wzywa nas Chrystus w Ewangelii i zapewnia wszystkich, że mają stałą opiekę i pomoc Bożą, bo ostatecznie zwycięży prawda i ci, którzy jej wiernie służą. Najważniejszym wrogiem człowieka jest grzech, ale on został zwyciężony przez Chrystusa, który jest nowym Adamem. My właśnie mamy udział w tym zwycięstwie i otwartą drogę do zbawienia...jeśli oczywiście tylko tego zechcemy. "Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem". Idziemy więc każdego dnia z błogosławieństwem Boga, by wyznawać Chrystusa swym życiem.

ks. mgr Grzegorz Wyszyński